Home BCH ĐOÀN TRƯỜNG MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TRƯỜNG THPT TRẦN ĐĂNG NINH Nhiệm kỳ: 2011 - 2012.

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TRƯỜNG THPT TRẦN ĐĂNG NINH Nhiệm kỳ: 2011 - 2012.

Thư điện tử In PDF

 

 

 

Năm học 2011- 2012 diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của  đất nước và của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, năm học đầu tiên thực hiện nghị quyết  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, năm học diễn ra đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, năm học tiếp tục thực hiện các cuộc vận động do Bộ GD & ĐT phát động.

Phát huy những thành tích đó đạt được trong những năm qua của nhà trường. Thể theo những định hướng của các cấp Bộ đoàn, chương trỡnh cụng tỏc Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2011 - 2012 với chủ đề:

Nâng cao chất lượng Chi đoàn- Chào mừng Đại hội Đoàn  các cấp.

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1.Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số học sinh toàn trường : 1980

- Tổng số đoàn viên toàn trường : 910

- Tổng số lớp :  45

- Tổng số chi đoàn : 41

(Trong đó : 17 CĐ khối 12, 14 CĐ khối 11;  9 CĐ khối 10 và 01 CĐ giáo viên)

2.những mặt thuận lợi:

- Đoàn trường luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của đoàn cấp trên, của chi bộ Đảng, BGH nhà trường, cũng như các thầy cô giáo chủ nhiệm và ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Được làm việc trong điều kiện cơ sở vật chất tương đối đầy đủ.

- Đa số ĐVTN có tinh thần tự giác trong học tập, nhiệt tình trong phong trào.

- Đội ngũ cán bộ Đoàn, cán sự lớp cũng như BCH Đoàn trường là những Đ/c có năng lực, nhiệt tình trong việc tổ chức các hoạt động.

3.Khó khăn:

- Do sự phát triển về số lượng học sinh đông, trường phải học hai ca, do vậy việc tổ chức các hoạt động còn nhiều hạn chế.

- Do sự  thay đổi tuổi kết nạp đoàn viên nên số lượng đoàn viên khối 10 rất ít.

II. PHƯƠNG HƯỚNG:

  1. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống của Đảng, Đoàn, của nhà trường, góp phần giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống cho ĐVTN. Đẩy mạnh công tác  tuyên truyền giáo dục, tập trung thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Thủ đô học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, h/s tích cực” giai đoạn 2008-2013 và cuộc vận động “Hai không”. Đồng thời phát động các phong trào thi đua hướng tới các ngày lễ lớn trong năm.

2. Mở rộng và nâng cao chất lượng hiệu quả của phong trào tự quản, tiếp tục bổ sung các thành viên của đội thanh niên cờ đỏ. Đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào “Học tập rốn luyện vỡ ngày mai lập nghiệp”.

3.Đổi mới nội dung, hỡnh thức hoạt động của các Chi đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên và tính tiên phong gương mẫu của cán bộ Đoàn và đoàn viên. Phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn trường với BGH, Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc quản lý giỏo dục học sinh.

4.Tiếp tục thực hiện NQ 07 của BCH TW Đoàn, chỉ thị 34 của Bộ chính trị: Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, chú trọng đào tạo và bồi dưỡng nhân tố cho Đảng.

 

B.  CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH

- 100% ĐVTN được tuyên truyền, học tập chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; nghiên cứu 6 bài học lý luận chính trị và các chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiêm chỉnh thực hiện nội quy của nhà trường.

- 100% chi đoàn thực hiện tốt cuộc vận động “Mua, đọc và làm theo báo”, và tham gia các cuộc thi do Đảng, Đoàn tổ chức.

- 100% ĐVTN cam kết không vi phạm nội quy và không vi phạm luật giao thông.

- 100% chi đoàn thực hiện tốt cuộc vận động “Thanh niên Học sinh không hút thuốc lá”

- 100% ĐVTN thực hiện nếp sống văn minh “Quân sự học đường”.

- 100% chi đoàn trong trường tổ chức cho ĐVTN tham gia ủng hộ xây dựng công trình TN.

- 100% ĐVTN tham gia các hoạt động nhân đạo,  từ thiện.

-100% ĐVTN được giới thiệu về sinh hoạt tại địa phương và tích cực tham gia phong trào TNTN hè 2011 tại địa phương.

- 70% tập thể trở lên đạt danh hiệu “Tập thể học tập , rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”. ĐV trong chi đoàn GV đăng ký thao giảng dự giờ. Có ít nhất 6 ĐVGV đăng ký viết sáng kiến kinh nghiệm, 3 đ/c đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở. Phấn đấu 100% ĐVGV đạt danh hiệu lao động tiên tiến và giữ vững danh hiệu: “Tập thể giảng dạy và công tác tốt”:

- 100% chi Đoàn gây quỹ để hoạt động, công tác.

- 100% cán bộ Đoàn, cán bộ lớp được tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, các cuộc hội thảo do Đoàn tổ chức; Được trang bị tài liệu, sổ sách như: Sổ tay Bí thư CĐ, sổ CĐ, công tác phát triển Đoàn viên, các văn bản mẫu...

- 100% CĐ triển khai chương trình rèn luyện ĐV: Giới thiệu 02 - 03 ĐV ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng; Phấn đấu có từ 1-2 đ/c được kết nạp vào Đảng, phấn đấu kết nạp 500 Thanh niên vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- 80% chi đoàn đạt xuất sắc, khá và không có chi đoàn yếu kém.

  • Xếp loại đạo đức:

-  Tốt:   65% ,  Khá : 26%,  TB :   dưới  9%

-  Phấn đấu không có loại yếu

  • Xếp loại văn hoá:

- Giỏi:  5% , Khá:  53% ,  TB: 42%, Yếu:  1%.

+ Tỉ lệ lên lớp từ 95% đến 100%

+ Đỗ tốt nghiệp: 95% trở lên.

+ Đoàn viên khối 12 thi đỗ ĐH, CĐ : 30% trở lên.

+ Đội tuyển HSG duy trì ở mức khá, phấn đấu có từ 8 đến 10 hs đạt giải cấp Thành phố

 C. NỘI DUNG VÀ BIÊN PHÁP

1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, góp phần xây dựng lớp học sinh và cán bộ giáo viên trẻ của Thủ đô giàu lòng yêu nước, có lý tưởng, hoài bão, có lối sống đệp, thanh lịch , văn minh

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác giáo dục của Đoàn theo phương châm “Sâu về nội dung, đa dạng về hình thức, thường xuyên liên tục” xây dựng lối sống đẹp trong ĐVTN trường học. Giáo dục lòng tự hào dân tộc, tự hào và biết phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, của các thế hệ đi trước, truyền thống của địa phương, của nhà trường đối với ĐVTN. Tăng cường giáo dục và bồi dưỡng lý tưởng của Đảng và Bác cho thế hệ trẻ, góp phần hình thành lớp người sống có lý tưởng, có đạo đức cách mạng, có lối sống văn minh, thanh lịch.

- Tổ chức cho ĐVTN quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, tuyên truyền và tổ chức cho ĐVTN học tập các chủ trương lớn của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ của nhà trường, chú trọng nâng cao nhận thức cho ĐVTN, giúp cho ĐVTN có cách nhìn đúng đắn về thế giới hiện đại và tình hình của Đất nước.

- Giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương, giữ gìn bản sắc văn hoá Dân tộc, truyền thống của nhà trường. Tăng cường học tập và tìm hiểu về truyền thống lịch sử của Đảng, Bác Hồ, của Đoàn Thanh niên.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hoá, bài trừ các tệ nạn XH trong TN.

- Tích cực đổi mới phương pháp, hình thức giáo dục chủ nghĩa Mác -Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng và nhà nước cho phù hợp với trình độ nhận thức và tâm lý lứa tuổi; đưa việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của tổ chức Đoàn; kết hợp chặt chẽ nội dung sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Chí Minh” và việc học tập 6 bài học lý luận chính trị.

- Tăng cường các hoạt đông giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng, của Dân tộc, của Đoàn, của nhà trường, bằng các hình thức như:  Mít tinh, toạ đàm, thi kể chuyện lịch sử , ngoại khóa .

- Đẩy mạnh phong trào học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, giáo dục lối sống, nếp sống cho ĐVTN; giáo dục tính trung thực trong học tập, thi cử và sinh hoạt, đấu tranh phòng chống các TNXH thông qua các diễn đàn trao đổi, các nội dung sinh hoạt, các cuộc thi.

- Tăng cường công tác giáo dục pháp luật, ý thức chấp hành tuân thủ pháp luật và nâng cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hoà bình” cho ĐVTN. Tăng cường trang bị báo chí, thông tin qua bảng tin, hệ thống truyền thanh; đẩy mạnh hình thức sinh hoạt chuyên đề dưới cờ.

- Đẩy mạnh phong trào “Mua, đọc và làm theo báo”.

- Duy trì nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng sinh hoạt theo chủ điểm tháng và xung kích trong các hoạt động của Đảng, của Đoàn cấp trên.

- Tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị nhân các ngày lễ lớn : 20/10, 20/11, 22/12, 03/2, 26/3, 19/5...

2. Thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ trong học tập, giảng dạy, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh; Đồng hành với thanh niên học sinh trong học tập, tư vấn hướng nghiệp và tạo việc làm.

Đẩy mạnh phong trào “Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”, phong trào “Giảng dạy công tác tốt”, phong trào nghiên cứu khoa học trong ĐVTN nhà trường. Xung kích đi đầu xây dựng xã hội học tập, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học.

- Quán triệt tới đoàn viên thanh niên trong nhà trường thực hiện nghiêm chỉnh cuộc vận động “Hai không” và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện h/s tích cực” do Bộ GD&ĐT phát động.

- Tổ chức thường xuyên các hoạt động hỗ trợ dạy và học.

- Tăng cường công tác tự quản, tổ chức các hoạt động khuyến khích phong trào tự học trong ĐVTN học sinh, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học.

- Phối hợp với nhà trường tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị thí nghiệm, trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học, thư viện, phòng đọc,phòng lab

- Thành lập ban chỉ đạo, tổ chức cho các chi Đoàn thảo luận chỉ tiêu, xây dựng phương hướng và đăng ký danh hiệu: “Tập thể học tập, rèn luyện tốt”.

- Chi Đoàn giáo viên tổ chức cho các ĐV đăng ký danh hiệu thi đua, tích cực tham gia thao giảng dự giờ, viết SKKN, thi giáo viên giỏi ...

- Tổ chức cho các chi Đoàn đăng ký: Tuần học tốt, tháng học tốt nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn.

- Phối hợp cùng nhà trường và các tổ chuyên môn tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ học tập như : Mở các lớp hướng nghiệp dạy nghề; Ra các số báo học tập,duy trì và phát triển CLB nữ sinh; Tiếp tục tổ chức các hội thi và các hình thức giao lưu trí tuệ. Tổ chức các diễn đàn trao đổi về phương pháp học tập tốt như: Hội nghị học tốt. Duy trì phát triển và đưa vào hoạt động có hiệu quả các mô hình giúp nhau trong học tập.

3.Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô; xung kích đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội

Với mục tiêu xây dựng môi trường  Sư phạm văn hoá văn minh, gìn giữ các chuẩn mực đạo đức, truyền thống bản sắc văn hoá dân tộc, đấu tranh ngăn ngừa, phòng chống tệ nạn xã hội, giúp hình thành nên những tâm hồn lành mạnh, nhân cách trong sáng. Đoàn trường cần chú trọng các hoạt động sau:

- Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng trong ĐVTN, ngăn chặn nguy cơ lan tràn của các TNXH vào học đường, đặc biệt là tệ nạn ma tuý.  Đẩy mạnh các hoạt động phòng chống ma tuý, các TNXH và các hiện tượng tiêu cực trong nhà trường; xây dựng hòm thư tố giác giúp bạn, duy trì và củng cố đội thanh niên cờ đỏ, nắm bắt kịp thời tư tưởng học sinh trong nhà trường; thường xuyên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và đ/c Trần Đăng Ninh, tuyên truyền về tác hại của ma tuý, TNXH; tuyên truyền và thực hiện tốt cuộc vận động “Học sinh không hút thuốc lá”; tiếp tục xây dựng, nhà trường không có ma tuý, TNXH “Vì một mái trường xanh - sạch - đẹp”.

- Xây dựng chương trình phát thanh của Đoàn, trong nhà trường với nội dung đa dạng, phong phú hơn.

- Tổ chức  thi giai điệu tuổi hồng, thi đấu thể thao. Thành lập đội tuyển chuẩn bị lực lượng cho các hoạt động cấp Huyện và Thành phố.

- Thường xuyên tổ chức gặp gỡ, kịp thời tuyên dương khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng môi trường giáo dục, phòng chống TNXH,

- Tổ chức các hoạt động giao lưu kết nghĩa giữa các chi đoàn, giao lưu giữa các đơn vị.

- Đẩy mạnh công tác giáo dục cho ĐVTN tinh thần dân tộc, chú trọng tuyên truyền các hoạt động từ thiện, đền ơn, đáp nghĩa, tham gia các hoạt động tình nguyện vì trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Các đội viên trong đội thanh niên cờ đỏ ngoài tham gia các hoạt động duy trì nề nếp trong trường, cần tích cực tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông khu vực xung quanh cổng trường.

- Tổ chức biểu diễn văn nghệ, quyên góp ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, các nạn nhân chất độc màu da cam, đồng bào vùng lũ lụt, tiếp tục thực hiện phong trào “Vì đàn em thân yêu”, xây dựng  giúp đỡ trẻ em khó khăn tại địa bàn dân cư,...

4. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn và  tham gia xây dựng Đảng, xây dựng nhà trường vững mạnh

Nâng cao chất lượng Đoàn viên, chất lượng chi đoàn tăng nhanh tỷ lệ thu hút TN nâng cao năng lực công tác  của cán bộ Đoàn, góp phần xây dựng Đảng.

- Khắc phục những Chi đoàn yếu, xây dựng Chi đoàn mạnh.

- Thường xuyên chú ý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn. Tập huấn 5 lần / năm cho các cán bộ chi đoàn.

- Giới thiệu cho tổ chức Đảng từ 2 -3 Đoàn viên ưu tú, đề nghị kết nạp từ 1- 2 Đ/c.

- Đẩy mạnh các cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong nhà trường.

- Tăng cường các chương trình phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong việc giúp đỡ đào tạo, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn cho các cán bộ Đoàn nòng cốt, tập chung vào các vấn đề: Sinh hoạt chi đoàn, Tổ chức Đoàn, Bài hát truyền thống, Đạo đức lối sống.

- Triển khai sâu rộng NQ 07 (BCH TƯ), Đoàn trường cần xây dựng tốt các hoạt động mẫu như: Đại hội Chi đoàn mẫu, Sinh hoạt chi đoàn và kết nạp Đoàn viên mẫu... Để các chi đoàn được đi dự và rút kinh nghiệm thực tế; hướng dẫn thực hiện các quy trình của chương trình rèn luyện Đoàn viên: Tổ chức bồi dưỡng, kết nạp, phân loại Đoàn viên, phát thẻ Đoàn viên thường xuyên.

- Xây dựng kế hoạch hành động theo từng tháng dựa trên chương trình công tác năm và những ý kiến chỉ đạo từ phía Chi bộ, BGH, ý kiến đóng góp từ phía GVCN và các Bí thư chi Đoàn.

- Tổ chức tham quan học tập, tìm hiểu thực tế cho các cán bộ chi đoàn, cán bộ lớp, đội thanh niên cờ đỏ  trong trường.

Trên đây là phương hướng hoạt động của Đoàn trường THPT Trần Đăng Ninh nhiệm kỳ: 2011 - 2012. Bản phương hướng còn thiếu sót. BCH Đoàn trường  rất mong nhận được các ý kiến chỉ đạo, đóng góp của lãnh đạo Đảng, Đoàn các cấp, các thầy giáo, cô giáo, các đại biểu về dự đại hội để những chỉ tiêu trong bản phương hướng trở thành hiện thực và những biện pháp trở nên hoàn thiện, phù hợp hơn.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào TN nhiệm kỳ 2011 - 2012; Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm học. Đoàn trường kêu gọi các ĐVTN trong trường ra sức phấn đấu, học tập, rèn luyện, công tác tốt.

BCH ĐOÀN TRƯỜNG

NHIỆM KỲ 2010-2011

Cập nhật ( 15:13, 15/10/2011 )  

Hình ảnh về trường

 

Thủ khoa tới tận trường “mách nước” xử lí bài thi đại học

(Dân trí) - Câu lạc bộ Gia sư Thủ khoa vừa tới 10 trường THPT tư vấn, chia sẻ, mách nước “tuyệt chiêu” cách học, làm bài thi đại học cho các học sinh. Nằm trong khuôn khổ chương trình tiếp sức mùa thi năm 2014, CLB Gia sư Thủ khoa bao gồm khoảng 30 thủ khoa các trường đại học đã đến giao lưu tại hàng chục trường như THPT Trần Hưng Đạo, THPT Hồ Xuân Hương (Q. Thanh Xuân, Hà Nội); THPT Phùng Hưng, THPT Lê Quý Đôn, THPT Ngô Thì Nhậm (Hà Đông, Hà Nội); THPT Hàn Thuyên (Bắc Ninh), THPT Đồ Sơn (Hải Phòng), THPT Nho Quan A (Ninh Bình)… trực tiếp chia sẻ những kinh nghiệm ôn thi đại học và các “tuyệt chiêu” giải bài cũng như tiếp sức tạo động lực và tư vấn cách chọn trường thi hiệu quả. Môn Sinh - Hóa: Điểm cao đơn giản Tại Trường THPT Hàn Thuyên (Bắc Ninh), nhiều em học sinh có đặt rất nhiều câu hỏi liên quan đến môn sinh. Thủ khoa Bùi Đức Ngọt (thủ khoa ĐH Y Hà Nội) chia sẻ: “Môn Sinh là một môn khoa học thực nghiệm nghiên cứu về sự sống. Kiến thức rất rộng và đan xem nhau nên không dễ gì mà nhớ được hết các chương các phần, để ôn tập tốt môn Sinh học thì điều đầu tiên học sinh phải liệt kê trong mỗi bài, mỗi chương các khái niệm. Không nhất thiết phải học thuộc các khái niệm nhưng phải hiểu bản chất của khái niệm và phân biệt các khái niệm với nhau. Ngoài ra, phải biết vận dụng linh hoạt các công thức khải niệm vào làm bài tập các dạng khác nhau.Tìm ra điểm chung, điểm riêng giữa các sự vật, hiện tượng, quy luật... trong sinh học. Ví dụ, nên tìm ra điểm chung điểm riêng giữa các quy luật di truyền: phân li độc lập, liên kết gen, hoán vị gen với di truyền liên kết giới tính và di truyền ngoài nhân. Hoặc cần phân biệt được nội dung học thuyết tiến hóa của Đác-uyn với học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại... Ôn tập và làm bài thi thử trắc nghiệm theo từng chủ đề, từng chương. Với cách này sẽ giúp các em hệ thống hóa kiến thức tương đối tốt, đồng thời giúp các em cọ xát được các vấn đề theo các khía cạnh khác nhau. Thủ khoa Bùi Đức Ngọt cho hay, do đặc thù môn Sinh học có tỉ lệ câu hỏi lí thuyết thường gấp 2 lần câu hỏi bài tập, nên các em sẽ không sợ thiếu thời gian cho việc làm bài thi môn Sinh học. Vì thế, để đạt điểm cao và tránh những sai sót không đáng có, khi làm bài thi trắc nghiệm, các em cần đọc thật kĩ câu hỏi, gạch chân dưới những từ quan trọng trong câu hỏi. Với những câu hỏi không phải là câu hỏi học thuộc lòng, thì khi đọc các đáp án, các em cần phải dành thời gian để chỉ ra được câu phát biểu đó (kết luận đó) là đúng hay sai, đúng ở chỗ nào và sai ở chỗ nào. Với cách làm như vậy, các em sẽ khẳng định được chắc chắn đáp án của mình là đúng. Các em ở trường THPT Lê Qúy Đôn (Hà Đông, Hà Nội) thì đặt rất nhiều câu hỏi về kinh nghiệm xử lí môn Hóa, Thủ khoa Lê Văn Tùng (thủ khoa Học viện Quân y năm 2009) chia sẻ: “Các em cần vận dụng linh hoạt các kiến thức và kỹ năng vào câu hỏi cụ thể. Các kiến thức đó có thể là tính chất hóa học, cấu trúc, phương trình hóa học, thứ tự các chất tham gia phản ứng trong một thí nghiệm... để phán đoán nhanh kết quả. Bên cạnh đó, các em cần xây dựng một sơ đồ tư duy, cố gắng đọc đi đọc lại, làm các bài tập tính toán cho nhuần nhuyễn. Về phần Hóa hữu cơ, quan trọng nhất là các tính chất nên cần học các chuỗi phản ứng để nhớ được tính chất. Cần nắm vững cách gọi tên của từng loại chất nói chung và tên riêng của chất thường được sử dụng. Áp dụng công thức tổng quát từng nhóm loại hợp chất phù hợp với yêu cầu của đề thi. Khi hiểu và thuộc được các tính chất, việc giải các bài tập sẽ dễ dàng hơn. Về phần Vô cơ, thí sinh phải nắm vững kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa như phương pháp cân bằng electron, các phản ứng oxy hóa - khử, phản ứng được viết dưới dạng ion. “Kiến thức này rất quan trọng khi làm các bài tập lý thuyết. Với những câu hỏi dài, nhiều đáp án, thí sinh cần bình tĩnh đọc một lần và xâu chuỗi các dữ kiện ra nháp rồi mới giải”. Tận dụng hiệu quả thời gian ôn thi Tại các trường THPT Đồ Sơn (Hải Phòng) và THPT Trần Hưng Đạo (Hà Nội), Thủ khoa Nguyễn Chí Long (thủ khoa ĐH Y Thái Nguyên năm 2009) ngập tràn trong các câu hỏi về môn Toán. Chia sẻ kinh nghiệm trong phòng thi, Thủ khoa Nguyễn Chí Long cho biết: “Khi làm bài thi cần bình tĩnh, đọc toàn bộ đề bài một lần xem câu nào dễ làm trước tạo tâm lý tự tin. Trong quá trình làm bài, các em không nên chủ quan đối với những câu dễ, tránh bị mất điểm một cách đáng tiếc. Câu hỏi khó thí sinh để lại làm sau cùng. Học sinh rất hay sai sót những chỗ cơ bản như: bài tập có mẫu số, có căn thức mà không đặt điều kiện; bình phương không xét dấu hai vế mà vẫn dùng kí hiệu. Các em cố gắng soát bài ngay trong quá trình làm, nhìn thật rõ từ dòng trên xuống dòng dưới xem mình viết gì, biến đổi thế nào, dùng công thức nào, đã chặt chẽ chưa. Đối với những bài toán có điều kiện, khi giải xong các bước, học sinh nhớ kết hợp với điều kiện để đưa ra đáp số cuối cùng. Về làm bài môn Toán, Thủ khoa Long lưu ý, khi làm bài các em cố gắng tỉnh táo, quan sát mọi tình huống có thể xảy ra. Ví dụ giả thiết cho góc AMB =60 độ sẽ khác với góc giữa 2 đường thẳng AM và MB bằng 60 độ. Ở câu hỏi này thí sinh phải nắm vững bản chất góc giữa hai đường thẳng khác với góc giữa hai véc tơ như thế nào để giải bài tập. Thí sinh cũng không bỏ cuộc quá sớm đối với những câu hỏi khó. Sau khi làm hết bài dễ học sinh quay lại làm bài dạng khó hơn và nghĩ đến đâu cứ mạnh dạn làm đến đấy vì đúng ở bước nào sẽ vẫn được điểm ở bước ấy. Nên viết chữ to và rõ ràng, cần thiết có thể viết cách dòng, khi sai thì gạch chéo và viết lại, tuyệt đối không viết đè lên những chỗ sai. Sau khi làm xong không nên ra sớm, hãy soát lại tương ứng đề thi và bài làm của mình xem có sơ suất bỏ qua câu nào chưa làm vào bài thi, rồi từ từ soát lại cách làm và quá trình tính toán biến đổi từng bài đã làm. Một điều quan trọng mà Thủ khoa Long liên tục mong các em học sinh nên nhớ, trước ngày thi phải sắp xếp thời gian học hợp lý, đọc lại hệ thống kiến thức và bài tập, tránh tối đa việc vào Facebook hoặc làm những việc tương tự vì dễ mất thời gian vào những việc không hữu ích. Mỗi ngày các em làm một đề thật cẩn thận giống như mình đang thi thật (nên làm đề đã có lời giải và chọn được đề có nguồn gốc chất lượng tốt). Đề cần vừa sức, phù hợp với đề thi hiện nay, có thể tham khảo những đề chính thức hay dự bị các năm trước.Các em không nên làm những bài toán hóc búa, vượt quá khả năng của bản thân, điều này sẽ tạo tâm lý không tốt. Ngoài ra, thí sinh cũng cần hệ thống lại các dạng toán và phương án đã dùng để xử lý bài toán đó. Ví dụ bài tập về tiếp tuyến, cần xem có những kiểu câu hỏi và phương pháp giải quyết như thế nào, khi nào nên dùng cách lập hệ điều kiện tiếp xúc, khi nào dùng cách gọi tiếp điểm M(x0; y0), tránh việc sa vào làm quá chi tiết gây mất thời gian. Không nên sợ những câu khó như bất đẳng thức, bạn chưa giải ra đến kết quả cuối cùng nhưng bạn vẫn có thể lấy được một phần tư số điểm bằng cách chọn điểm rơi chính xác đối với những bất đẳng thức có thể chứng minh bằng 2 bất đẳng thức kinh điển Bunhiacopxki và Cosi, từ đó lần ra cách chứng minh ngược quy trình... “Phải thuộc và am hiểu chính xác định nghĩa, công thức tính, nắm vững các điều kiện và nội dung của định lý - hệ quả - tính chất. Đặc biệt nên dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, buổi tối đi ngủ sớm để cho đầu óc thoải mái, chuẩn bị tư tưởng tốt cho ngày thi hôm sau” - Thủ khoa Long nhấn mạnh.   Đinh Quang Cường  

 

Nét đẹp nữ nhà giáo Thủ đô

 

 

TƯNG BỪNG LỄ KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (26.3.1931 - 26.3.2014)

Thứ tư, 23 Tháng 4 2014

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 


Số lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay463
mod_vvisit_counterHôm qua674
mod_vvisit_counterTuần này2207
mod_vvisit_counterTuần trước4255
mod_vvisit_counterTrong tháng13590
mod_vvisit_counterTháng trước23125
mod_vvisit_counterTổng1045997

Truy cập (20 phút trước): 10
IP của bạn: 54.198.20.215
,
Hôm nay là: 23-04-2014
Chúng ta có 219 khách trực tuyến